چگونه به یک فروشگاه اینترنتی اطمینان کنیم؟

بررسی امنیت فروشگاههای اینترنتی کار ساده ایست که از این طریق میتوان نسبت به خرید از آن فروشگاه اقدام نمود.

ابتدا علامت امنیتی کنار نشانی اینترنتی را بررسی کنید که سایت حتما ssl داشته باشد.

سپس از داشتن مجوز فعالیت اطمینان کنید. با کلیک روی مجوز مشخصات صاحب سایت و نشانی و تلفن او نمایش داده می شود. نکته مهم اینکه تلفنها باید فعال بوده و پاسخگوی مشتری باشد.

نکته بعدی درگاه پرداخت شاپرک معتبر است که نشانی و ssl درست داشته باشد.