تلفن

ایران خودرو

ایران خودرو در سال 1341 تاسیس شد ،و در همان سال در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید.
تولید اولیه شرکت ، اتوبوس هایی معروف به «ال‌پي» بود که شاسی آن از آلمان وارد می شد و با نصب اتاق بر روي آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ایران خودرو مونتاژ می گردید.
شرح مختصري از رويدادها و دستاوردهاي شرکت از سال 1345 تا کنون:

در سال 1345 قراردادي با شرکت روتس انگلیس به منظور تولید پیکان، منعقد گردید.
یک سال بعد در سال 1346 کارخانه خودروسازي به نام «ایران ناسیونال» با سرمایه حدود 400 میلیون ریال تاسیس گردید.