روغن مناسب پراید چیست؟ برای پاسخ به اینکه چه روغنی برای پراید مناسب است ابتدا به بررسی موتورهای پراید تولید شده می پردازیم.

از نظر ساختاری برای روغن مناسب پراید دو نوع موتور وجود دارد.

۱- موتورهای قدیمی (از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۲) که ۳/۵ لیتر روغن ۲۰W50 با رده SG نیاز دارند.

۲- موتورهای جدید یورو ۴ که به دلیل ساختار استکان تایپیت سوپابها به ۳/۵ لیتر روغن ۱۰W40 رده SG نیاز دارند.

روغن سطح SG برای پراید مناسب است و نیازی به استفاده از سطوح بالاتر و گران تر روغن وجود ندارد.

تذکر اینکه همیشه از روغنهای معتبر شرکتی استفاده نمایید و روغن مصرفی خود را از فروشگاهها و اتوسرویسهای معتبر تهیه فرمایید.