آیا کاغذ فیلتر ایرانی دارای کیفیت مناسب می باشد؟

برای بررسی کیفیت کاغذ فیلتر ایرانی دو راه پیش رو داریم

راه اول ارائه فیلتر به آزمایشگاه معتبر برای بررسی کیفیت و میزان هوادهی کاغذ فیلتر می باشد راه دوم روجوع به مصرف کننده های کاغذ فیلتر و پرسش از آنها راجع به کیفیت کاغذ فیلتر می باشد.

تست کاغذ فیلتر در آزمایشگاه و هزینه بر می باشد و نیاز است تا یک سازمان یا ارگان یا شرکت این هزینه را متقبل شده و کاغذ فیلتر را به آزمایشگاه داده و هزینه های آزمایش را بپردازد.

البته روش دوم که پرسش از تولید کننده ها و مصرف کننده های کاغذ فیلتر است راهی کم هزینه و معقول می باشد.

با توجه به سابقه چند ساله سرویس که در مصرف فیلترهای تولید داخل و صحبت با تولید کنندگان فیلتر هوا و فیلتر روغن، اکثر تولید کنندگان فیلتر از کاغذ فیلتر وارداتی بیشتر از کاغذ فیلتر ایرانی راضی بودند.

دلیل این امر هم شکل پذیری بیشتر کاغذهای فیلتر وارداتی نسبت به کاغذ فیلتر ایرانیست این بدین معنی است که کاغذهای فیلتر خارجی بهتر چین می‌خورند و ضایعات تولید فیلتر به وسیله نهاده کاغذ وارداتی کمتر بوده و صرفه بیشتر تولیدکنندگان را از این امر باعث می گردد.

البته توجه به این نکته که کاغذ فیلتر در کشور خودمان تولید شده و به راحتی می تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد بسیار نکته مثبت و امیدوار کننده ایست ولی باید مراقب به وجود آمدن انحصار در تولید و عرضه اجناس بی کیفیت به واسطه نبود رقیب در بازار بود.

تولید کاغذ فیلتر به واسطه سختی کار و پیچیده بودن تکنولوژی تولید در انحصار چند کشور اروپایی و آسیایی قرار دارد و تولید کاغذ فیلتر در ایران این امید را به ما داد تا به باشگاه تولید کنندگان کاغذ فیلتر بپیوندیم .

امید است تولیدکنندگان خوب کشورمان نیز با توجه به اهمیت کاغذ فیلتر در صنعت و توجه به سلامتی هم میهنان گرامی نسبت به تولید کاغذی با کیفیت اقدام نمایند.